Učivo a domáce úlohy:13.11.-16.11.

 

/                                                                                                                                             

                 
 

DOMÁCE ÚLOHY Z ANJ HĽADAJTE NA HLAVNEJ STRÁNKE ŠKOLY V RUBRIKE ŽIACI/alebo na edupage/

 

Pondelok: SJL- uč. str. 29/5b+ vyb. slová: rýdzi, rysavý  

                           PZ str.  

                  Čít.- str. 28        

                          PZ- str.

                  MAT- uč. str.

                            PZ str. 36, 37/1, 2

Utorok:    SJL- uč. str.

                          PZ str.

                 MAT- uč. str.         str.

                           PZ - str. 

Streda:    SJL- uč. str. 31/odpíš diktát+ Torysa, Korytnica

                 PZ str.  str. 16

                 MAT- uč. str.

                  PZ - str. 38/1, 2

                 Č- str. 29, 30

                      PZ str. 

                  PDA- str.

Štvrtok:   MAT- uč. str.

                          PZ str.38, 39/1, 2, 3 

                               geom.- str.

                 SJL- uč. str. učiť sa všetky vybrané slová po R

                          PZ str. 

                 VLA- 

 

Piatok:     SJL- uč.

                 PDA- str.

 

 

 

 
 

 

 

 

Kontakt

Edu-mikova2

Kpt. Nálepku 16
Michalovce
07101


0566422838